Услуги

  1. Хидрогеоложки сондажи за нуждите на битовото и промишленото водоснабдяване
  2. Пиезометрични сондажи
  3. Водопонизителни сондажи
  4. Дрениращи сондажи
  5. Мониторни сондажи
  6. Укрепване на терени и свлачища
  7. Изливни пилоти
  8. Взривни сондажи
  9. Изкопни дейности (услуги с багер и извозване със самосвали)
  10. др.