Сондажи за вода Продрилл

Фирма "Продрилл" се занимава с хидроложки проучвания и сондажи за вода. Започнахме преди 14 години и работим в Югозападна България. Извършваме още ядково сондиране и сондиране за строителството. Реализираме пилотни сондажи и разширение на водоползване. Нашите специалисти изкарват вода на терени, на които другите се отказват. Екипът ни включва експерти с дългогодишен опит в хидрологията и сондажите. Ние можем да сме ви от полза още при необходимост от геоложко проектиране, както и при процедурите по оформяне на необходимите документи и регистрирането на сондажи за вода. Освен с опит и знания, разполагаме с необходимата техника и транспорт.

Услуги

Сондиране в усложнена геология 

Сондажи в скала

Водоснабдителни сондажи